• rosetta-eswt header 3
  • rosetta-eswt header 1
  • rosetta-eswt header 2
 
 

2 NIEZALEŻNE KANAŁY | 0 ZŁ KOSZTÓW eKSPLOATACJI | 2 APLIKATORY W CENIE

Fala uderzeniowa Rosetta ESWT

Gabinety z województwa dolnośląskiego

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA "PULSANTIS" SP. Z O.O.

logo

ul.Ostrowskiego 3
53-238 Wrocław

tel.: (71) 339 11 40
e-mail: pulsantis@pulsantis.com.pl
www.pulsantis.com.pl

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA

 

Czym się zajmujemy?

Przychodnia "Pulsantis" Sp. z o.o. jest obecna na rynku usług medycznych od 34 lat. Zapewnia usługi medyczne i rehabilitacyjne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Działalność komercyjna prowadzona jest dodatkowo jako uzupełnienie dostępności do deficytowych usług medycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

zakres ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

  • podstawowa opieka zdrowotna tzw. lekarzy I kontaktu
  • 16 poradni specjalistycznych: alergologiczna, angiologiczna, diabetologiczna, dermatologiczna, ginekologiczna, chirurgiczna, laryngologiczna, neurologiczna, neurologii dziecięcej, ortopedyczna, okulistyczna, reumatologiczna, rehabilitacyjna, rehabilitacji dziecięcej, urologiczna, logopedyczna
  • poradnia Zdrowia Psychicznego

DZiałalność rehabilitacyjna:

  • rehabilitacja medyczna w pełnym zakresie:krioterapia, laser, magnetronic i inne zabiegi fizykalne, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, basen rehabilitacyjny
  • wczesna rehabilitacja dziecięca metodami: Bobath, Vojty, kranialno - sakralnej, PNF, dogoterapii, terapii SI, neurologopedii, Biofeetbacku, psychomotoryki

POZOstałE usługi:

  • medycyna pracy - badania okresowe i kontrolne, badania kierowców, badania psychotechniczne, kompleksowa opieka dla zakładów pracy chronionej
  • szeroka diagnostyka -  USG, USG Doppler, badania laboratoryjne i RTG, spirometria, audiometria, komputerowe badanie wzroku
  • programy profilaktyczne - profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka chorób odtytoniowych i układu krążenia, szczepienia ochronne w tym sezonowe p/grypie

 

 

 

Powrót do Placówki i gabinety

Zadaj pytanie
BardoMed.pl YouTube BardoMed.pl Google+ BardoMed.pl